68,8 – nová hodnota Indexu FPG

Při druhém hodnocení tvůrců Indexu FPG investičního klimatu opět převládlo pozitivní očekávání. Přečtěte si slovní komentáře jednotlivých tvůrců!