FPG MoneyExpo Polský den

Motto konference: „Skutečným problémem dnešního finančního světa je nedostatek vzájemného
naslouchání a osobní komunikace.“

Termín: 5. listopadu 2014, Praha
Pořadatel: Financial Progress Group a.s. ve spolupráci s Velvyslanectvím Polské republiky v Praze

 

Proč právě tento projekt?

Stále víc a víc si v naší společnosti FPG uvědomujeme, že středoevropský region, aby obstál v celosvětové konkurenci, potřebuje, více než dosud, spolupracovat. Investoři a obchodníci hledají nové příležitosti pro atraktivní a zároveň jim blízké trhy, na kterých by mohli dosahovat zajímavých výnosů. Z historického i geopolitického pohledu má český investor blízko právě k Polsku. Z tohoto pohledu je škoda, že právě Varšavská burza doposud nevyužívá, ještě aktivněji než dosud, potenciálu českých investorů.

 

Jaké jsou cíle akce?

Představit širší investorské veřejnosti možnosti investování v Polsku. Přednáška zástupce Varšavské burzy na FPG MoneyExpo 2013 měla nebývalý ohlas u českých investorů, kteří se začali o polský akciový trh zajímat. Zájem je navíc v této době akcelerován stavem Pražské burzy, na které již několik let klesá likvidita. Polský den uspokojí požadavky českých investorů a ukáže jim možnosti investování a obchodování na Varšavské burze.

 

Popis akce

Celodenní konference o investičních příležitostech v Polské republice. Událost je součástí celoročních finančních a ekonomických akcí pro investiční veřejnost FPG MoneyExpo. Konference představí české investiční veřejnosti příležitosti, které nabízí Varšavská burza cenných papírů, největší a nejdynamičtější burza ve střední Evropě. Poukáže na šíři odvětví a titulů, z nichž představí ty, které nemají alternativu na BCPP. Díky účasti zástupců představovaných společností budou moci investoři získat nejen přehled o jednotlivých společnostech, ale i informace o záměrech a perspektivách.