Index FPG: Zveřejněny komentáře pro IIIQ2017

Exklusivní komentáře tvůrců Indexu investičního klimatu v ČR jsou zveřejněny. Najdete je v pdf souboru zde.

Predikce vývoje Indexu je pro následující čtvrtletí optimistická. Tomu odpovídají i jednotlivé
pohledy tvůrců. Většina z nich dala vyšší hodnocení než pro předešlé období. Například
nemovitostní trh zažívá jedno ze svých nejlepších období a bude tomu i nadále. K tomu můžeme
připočíst dobrou perspektivu českého vývozu nebo očekávanou aktivnější investiční činnost vlády.
Vše nasvědčuje dalšímu růstovému období české ekonomiky a nových investičníh příležitostí.