Nové webové stránky

Činnost společnosti FPG a.s. se rozšiřuje a tomu odpovídají i nové webové stránky. Najdete na nich všechny informace o činnosti a záměrech. Stěžejními se stávají B2B a B2B/C akce.