Pokles Indexu FPG pro IIIQ

Tvůrci Indexu očekávají další zhoršení investičně-ekonomické situace v ČR. Přečtěte si proč.