Účast na zasedání penzijní komise

Dne 4. září prezentujeme na zasedání Odborné komise pro důchodovou reformu konkrétní návrh spolupráce. Navazujeme tak na jednání s předsedou komise panem Martinem Potůčkem.