Co chystáme?

Kdo nevystoupil nebo dokonce se ani nezúčastnil některé z akcí FPG MoneyExpo jakoby nebyl.

FPG a její vlajková značka FPG MoneyExpo je značkou, na kterou jsme hrdí. Od roku 2011 se nám podařilo předvést partnerům a návštěvníkům našich akcí, že je zárukou profesionality, kvality a potřebné nestrannosti. Ostatně i proto se stává značka FPG MoneyExpo značkou kvality a autoritou v oblasti investování a finančnictví.

FPG bude v roce 2016 pořádat pětiletými zkušenostmi ověřené akce zaměřené na finanční a investiční poradce, odborně zdatné a zkušené privátní investory a finanční profesionály. FPG v nich vystupuje jako nezávislý iniciátor a organizátor, který zprostředkovává setkávání rozhodujících osobností v oboru. Taková komplexní setkání jsou na podobných, ale izolovaných, akcích téměř vyloučená.

Konferenci FPG MoneyExpo Trading založil v roce 2011 tým Financial Progress Group a.s. s úmyslem zvýšit kvalitu obsahu tradingových informací i celkového obrazu subjektů pohybujících se v této branži. FMET patří svou velikostí, obsahem a referencemi k nejprestižnějším konferencím o tradingu v Evropě. Toto postavení si vydobyla díky své nezávislosti a praktické využitelnosti informací pro návštěvníky. Za úspěchem konference stojí zejména úzká spolupráce organizátorů a oslovených domácích i zahraničních expertů, unikátní témata a kvalita programu. Většina nabízených přednášek je určena pro laickou veřejnost na různých znalostních stupních. Další ročník FPG MoneyExpo Trading přivítá téměř tři stovky návštěvníků 29. – 30. dubna. Informace o FMET najdete na trading.money-expo.cz.

DSC_0666DSC_0730

Už v květnu pořádá FPG pod názvem FPG MoneyExpo Profi druhý ročník konference zaměřené na finanční a pojišťovací poradce a zprostředkovatele. Představí na ní ve spolupráci s odbornými asociacemi, uniemi a významnými jednotlivci z oboru nové trendy, legislativní novinky a zkušenosti z ČR i ze zahraničí. Součástí programu budou networkingové aktivity a bude i dostatek příležitostí pro prezentaci partnerů. První ročník konference pořádaný na jaře 2015 vzbudil velký ohlas jak mezi návštěvníky, tak i partnery a přednášejícími. Podrobnosti z loňského ročníku naleznete na webu konference.money-expo.cz.

Druhou stěžejní akcí tohoto typu bude druhý samostatný dvoudenní kongres FPG MoneyExpo Invest. Ten uskutečníme v obvyklém listopadovém termínu. Kongres je určen především finančním profesionálům a zkušeným odborníkům z řad investičních poradců, privátních investorů a zaměstnanců finančních institucí, ať už státních či soukromých. Klasické přednášky byly, a také v roce 2016 budou, z velké části nahrazeny moderovanými diskusemi uvedenými vždy krátkým úvodním slovem, které posluchačům nabízí základní orientaci v problematice. Velký důraz klademe na osobní a konkrétní zkušenosti přednášejících i diskutujících. Kongres pokrývá aktuální dění na trzích, revoluci FinTech a bitcoinu, nemovitosti, podvodné produkty a další aktivity. Obohacením a zpestřením prvního ročníku například byl, a v příštím roce i bude, ženský pohled na investice, v tzv. dámském klubu. Ročník 2015 si můžete prohlédnout na webu invest.money-expo.cz.

m38 m55

K účasti na obou akcích v roce 2015 jsme získali špičky v oboru, včetně zástupců České národní banky, ministerstva financí ČR, USF ČR, Deloitte, skupiny DRFG, J&T, BNP IP, NN IP, Partners nebo Cyrrus. V roce 2016 budeme pokračovat ve spolupráci s velvyslanectvím Polské republiky v Praze a Varšavskou burzou.

Další klíčovou aktivitou FPG, kterou jsme po přípravách v roce 2014 odstartovali na jaře 2015 je výpočet, sledování a především komentování Indexu FPG investičního klimatu v ČR, jediného předstihového indikátoru stavu a predikce českého hospodářství. Každé tři měsíce predikují renomovaní respondenti z různých oborů vývoj svého odvětví na následující čtvrtletí. Individuální pohled a přímá vazba k oboru umožňuje zachytit trendy, které se ve velkém projeví až se zpožděním. Komentáře a hodnocení naleznete na webu f-p-g.cz.

Graf IQ2016

Společnost Financial Progress Group a.s. podporuje tradingové povědomí a vzdělávání také na portálu Forex-Zone.cz a pořádá anketu Broker roku. Je tak vůdčím subjektem na poli poskytování tradingových informací a určování trendů.

Anketa Broker roku ve svém již šestém ročníku nabízí a poskytuje nezávislé veřejné zrcadlo brokerským společnostem. Šesté slavnostní předávání cen proběhne na podzim 2016 v rámci FPG MoneyExpo Invest 2016. Výsledky naleznete na stránce broker-roku.cz. Ale ani to není zdaleka úplný výčet nabídek značky FPG MoneyExpo. Naši partneři projevili zájem o krátká networkingová setkání spojená s odborným tématem, např. v podobě pracovních snídaní. Tomuto formátu se chceme věnovat již v první polovině roku.

m176

Pořádáme také například WebinářeProfi, pravidelně představující nejrůznější investiční a tradingové možnosti. Po webinářích roku 2015 o dluhopisech, zdaňování investic, kryptoměnách, nemovitostech a zlatu představíme a rozšíříme v roce 2016 webináře i o další atraktivní témata jako např. juan a další asijské měny, obchodování na varšavské burze, dividendové akcie, FinTech a další. Webináře jsou určeny širokému spektru individuálních investorů a traderů. Jejich obsah a program kopíruje
aktuální a nastupující trendy.

Zkrátka platí, že „Kdo nebyl na některé z akcí FPG MoneyExpo jakoby nebyl.“

Komentáře nejsou povoleny.