IPO GE Money Bank jako spasitel PSE?

Problémem pražské burzy není primárně nedostatek titulů, ale nulová představa o tom, jakou roli má burza hrát v české ekonomice.

Burzu nezachrání nové emise, ale pochopení funkce kapitálového trhu vládou. Na rozdíl od Varšavské burzy, která má i z důvodu majoritního podílu trvalou, stabilní a koncepční podporu v podstatě každé polské vlády, ta pražská je odsouzena nezájmem k živoření. Polský byznys je postaven na financování pomocí kapitálových trhů, u nás převládá německý model financování bankovního. Vhodné příležitosti, které by burzu mohly podpořit a přitáhnout investice nejsou využity, protože ani nikoho nenapadnou. I zastavený seed fond spoléhal na fondy EU, byť jeho část mohla být kótována na burze a nabídnuta i retailovým investorům.

Dokud se financování burzou nestane podporovanou variantou české vlády, jakékoliv IPO zajde na úbytě nebo, v horším případě, jej skoupí „zahraniční“ investor. A prostor ovládne burza Varšavská.