Investiční klima aneb Index FPG!

O investování se v Česku stále hodně mluví, ale málo ví. Jinak bychom nemohli být pořád dokola svědky trvalého osočování, jako jsou například nekonečné slovní parlamentní přestřelky poslanců Miroslava Kalouska a Andreje Babiše. A protože chybí obecná povědomost, chybí samozřejmě i konkrétní zákony. Slabší hráči je v parlamentu nahrazují ostrou kritikou, silnější přehlížením a silnými slovy. I proto se FPG a.s. rozhodla vyslyšet přání účastníků posledních ročníků MoneyExpo a pokusit se věci řešit.

Měření investičního klimatu v ČR Indexem FPG

Pojmy investování a investiční klima jsou často nahrazovány chybnými pojmy – podnikatel, podnikání nebo záměnou za jiné činnosti, například nákup větších soukromých movitých či nemovitých celků, tedy jasná spotřeba, je často zaměňován za investici. Pak je samozřejmě velmi těžké měřit takové investiční – neinvestiční klima. Proto narážela příprava vhodného nástroje – Indexu FPG – na vážné, téměř nepřekonatelné potíže. Jak věcné a obsahové, tak i personální. Přesto se věc podařila.

FPG kultivuje české investiční prostředí

FPG po velkých problémech dokončila koncem roku 2014 metodiku i personální připravenost projektu  „Index FPG investičního klimatu v ČR“, informace o něm jsou na jiném místě webu FPG, a v prvním čtvrtletí letošního roku projekt Index FPG spustila. Informace o jeho spuštění padnou i na jubilejním 5. ročníku MoneyExpo Trading 2015.

Budoucnost Indexu FPG

Největší problémem projektu se ukázaly být personální překážky. Přestože pozvaní odborníci, špičky z oboru v České republice, obecně s tématem souhlasili a vnímali i jeho oprávněnost, projevili vážné obavy jak o metodice, tak o komerčním využití Indexu FPG. Drtivá většina jejich připomínek byla autory projektu přijata. Přesto někteří přizvaní odborníci nechtěli spojit svá jména s novým, podle jejich slov nevyzrálým projektem. Nelze se jim divit. Ovšem čekat na stav až bude všechno dokonalé by znamenalo projít známou cestou „operace se zdařila, pacient zemřel“ nebo také aplikací známého „odklad je nejvražednější formou negace„. A proto se FPG do projektu pustila. Úkolem roku 2015 je dobudovat na jedné straně silný tým spolupracovníků a na druhé věnovat mimořádné síly osvětě. Přejme si všichni společně, ať se dílo ve prospěch všech podaří.