Proč Index FPG investičního klimatu v ČR?

Malí, ale i velcí investoři podvědomě tíhnou k domácím akciím, dluhopisům a dalším kapitálovým produktům. Domácí prostředí totiž důvěrně znají. To je známá zkušenost. Proto, pokud je domácí trh malý a dojde-li na něm navíc k panice odcházejí z trhů jako první zahraniční investoři. To je případ tuzemského kapitálového trhu a především pražské burzy. Největší podíl akcií na pražské burze totiž mají ve svých rukách američtí a pak také britští a polští investoři. Především investiční fondy.

Co může pomoci?

Větší přítomnost velkých domácích, ale i malých investorů na tuzemském kapitálovém trhu. Jak je ale na trhy dostat a pak je na nich i udržet? Pomocí kvalitních informací. O tom, co se na trzích právě děje, jaký je výhled a proč na domácím trhu zůstat. Je totiž dobře známo, především z kvalitních zahraničních kapitálových trhů, že dojde-li k panice mají domácí investoři tendenci nepanikařit a domácí akcie a další investiční produkty držet. A to je právě ta cesta, kterou chce v Česku podpořit společnost FPG svým Indexem FPG investičního klimatu.

Jak?

Proměnou neprůhledné „tajemné skřínky“ tuzemského kapitálového trhu v přehlednou informaci o aktuálním stavu českého kapitálového trhu, informaci o tom, kde se český kapitálový trh právě nachází, kam směřuje a proč. Jak prosté a přitom tak obtížné!

 

 • Karolina

  a to se na tvorbě indexu může podílet každý nebo je to jen pro vybranou elitu?

  • Tomáš Novotný

   Index je založen na hodnocení lidí, kteří mají co říci, na jejich osobním pohledu. Už první hodnocení ukazuje, že široké spektrum oborů hodnotitelů je potvrzeným kladem Indexu FPG. Index není uzavřený, ale kritéria jsou přísná. Jak ostatně výše napsal pan generální ředitel.

 • Dočkal

  Každý, kdo společnosti FPG prokáže odbornost. To však neznamená mít dva tituly před jménem a tři za ním nebo být VIP. Nejde tedy o žádnou vybranou elitu nebo známé osobnosti. Jde „jenom“ o lidi, kteří věci rozumí.