MoneyExpo

Původní finanční veletrh MoneyExpo vyrostl z dětských střevíčků a stal se moderní obchodní značkou všech, kteří chtějí vědět víc o finančním světě a něco v něm znamenat.

Začátky

První ročník finančního veletrhu MoneyExpo 2011 shromáždil v TOP hotelu Praha příznivce tradingu a forexu. Mnozí z nich jsou věrnými příznivci značky MoneyExpo, především díky kvalitě přednášejících a bohatému programu, dodnes. Zájem účastníků MoneyExpo se s narůstajícími zkušenostmi účastníků i organizátorů postupně rozšiřoval. Obsahově i formátem. Z původních dvou dnů při třetím ročníku MoneyExpo 2013 na tři dny a program byl obohacen o další investiční aktivity. Tenkrát byl především zájem o druhý pilíř penzijní reformy. Ukázalo se však, že třídenní formát nevyhovuje. Čeho je moc, toho je příliš. Čtvrtý ročník se proto loni vrátil ke dvoudennímu schématu. Nicméně bohatost programu chtěli organizátoři, společnost FPG a.s. Praha, zachovat.

Přelomový rok 2015

Všechny nashromážděné zkušenosti se promítly do nového pojetí MoneyExpo, v roce 2015. Už se nejedná o samostatnou akci, ale o soubor celoročních finančních vzdělávacích a setkávacích aktivit přetavených do obchodní značky MoneyExpo s jediným sjednocujícím logem. Všechny mají od roku 2015 dva hlavní vrcholy. Na jaře setkání traderů MoneyExpo Trading a na podzim setkání investorů v širším slova smyslu MoneyExpo Invest. První vrchol letošního roku, pátý ročník MoneyExpo Trading 2015 už máme úspěšně za sebou. Druhý nás čeká na podzim. V průběhu roku pak probíhá celá řada akcí, které oba vrcholy doplňují. Jednu, webinář k problematice daní spojených s tradingem a cennými papíry vůbec už máme také úspěšně za sebou. Další akce, odborná konference Rizika a příležitosti ve finančním poradenství, nás čeká už ve čtvrtek 28.května.

Rizika a příležitosti ve finančním poradenství

A právě blížící se odborná konference finančních poradců bude pro úspěšný start obchodní značky MoneyExpo do další fáze svého rozvoje rozhodující. Za prvé jde o to nabídnout odborníkům z řad finančních poradců tak kvalitní akci, aby jí zůstali věrni tak, jak před lety tradeři své akci MoneyExpo Trading. Za druhé chtějí organizátoři přesvědčit ostatní investory a finanční a investiční poradce, „netradery“, že MoneyExpo je také jejich značkou a konečně za třetí přesvědčit odbornou i širokou laickou veřejnost: kdo nezná MoneyExpo a její produkty jako by nebyl.

Cíl obchodní značky MoneyExpo

Hlavním cílem obchodní značky MoneyExpo je vyzvat klienty všech typů finančních a investičních poradců, aby se svých poradců ptali: byl jste vy osobně nebo vaše společnost na MoneyExpo, anebo jste tam dokonce i vystoupili s odbornou přednáškou? Pokud uslyší ANO budou mít větší jistotu o profesionální kvalitě svého investičního či finančního poradce.