Absolutní dokonalost?

Neexistuje a nikam nevede. Ano, je navýsost nutné a potřebné pracovat dobře a kvalitně, ale nic se nesmí přehánět. Honba za absolutní dokonalostí nakonec vede k tomu, že se nikdy nevytvoří nic.

Příklad

Už přes rok vytváříme v FPG Index FPG investičního klimatu v ČR. Po dlouhých měsících úporné práce jsme se dobrali stavu, ve kterém jsme se rozhodovali práce na indexu jako marné ukončit. Pak jsme ale v posledním vzepětí zmobilizovali poslední síly, úsilí o absolutní dokonalost (abychom vyhověli všem připomínkám kvalitních expertů) jsme odhodili stranou a na dubnovém MoneyExpo Trading 2015 vytvoření Indexu FPG nejen definitivně oznámili, ale i prezentovali první výsledek.

Nejsme sami

Na pracovní schůzce k přípravě květnové konference Rizika a příležitosti ve finančním poradenství  jsme nečekaně při volnějším rozhovoru zjistili, že jsme v našem úsilí nebyli sami. I finanční poradci, se kterými konferenci připravujeme se před časem pokoušeli vytvořit něco podobného, jako je náš Index FPG. Pozornost věnovali především hodnocení fondů. Index FPG hodnotí celkové investiční klima. Na rozdíl od nás ale svůj pokus na čas, ze stejných důvodů, které trápily i FPG, odložili.

Budoucnost

Slovo dalo slovo, FPG převezme myšlenky poradců, spojí se s nimi a společně s nimi bude připravovat další zdokonalení Indexu FPG. Dobrá a poctivá příprava a práce ano, ale absolutní dokonalost ne. Dobrý nápad podpořený kvalitní prací si nakonec vždy najde svého adresáta a dosáhne oné nedosažitelné mety „absolutní dokonalosti“. I proto bychom měli navštívit konferenci Rizika a příležitosti ve finančním poradenství.