Startuje hlavní sezóna FPG MoneyExpo 2016!

Loni poprvé přerostla původní jednorázová akce MoneyExpo do celoroční aktivity pod značkou FPG Money Expo. Už koncem dubna se uskuteční první velká akce – šestý ročník FPG MoneyExpo Trading 2016. V květnu bude následovat další – FPG MoneyExpo Profi. Na podzim pak celoroční aktivita vyvrcholí akcí FPG MoneyExpo Invest. Prostor mez hlavními akcemi pak je, a letos už byl, vyplněn řadou „drobných“, ale užitečných aktivit, především webinářů a oznamování výsledků průzkumu investičního prostředí v Česku prostřednictvím Indexu FPG.

Co je záměrem značky MoneyExpo?

Být odbornou autoritou a garantem kvality investičního prostředí v České republice. Cíl společnost FPG vyjádřila jednoduchým, ale o to jasnějším mottem: Kdo nebyl na MoneyExpo jakoby nebyl! A platí to jak pro partnery a přednášející, tak i pro posluchače. Ano, je to ambiciózní výzva. Pět úspěšných ročníků ale společnost FPG, a.s. Praha opravňuje si takové vysoké cíle klást!

Index FPG investičního klimatu v ČR a další aktivity

Kromě každoročních jednorázových akcí rozvíjí FPG svou činnost také „průběžnými“ aktivitami. Portál ForexZone je mezi milovníky a vyznavači forexu a tradingu dostatečně znám a má již svůj dobrý zvuk. V roce 2015 společnost FPG představila a uvedla do života Index FPG investičního klimatu v ČR. Investoři se s ním postupně seznamují a učí se s ním pracovat. Nejvážnější uchazeči o jeho informace už také sklízeli první ovoce, když nebyli překvapeni děním na tuzemském akciovém trhu v 1Q 2016. Index FPG vývoj, ke kterému po začátku roku na pražské burze došlo predikoval.

Méně slov a více činů

Učíme se konáním. Proto už dost slov a přistupme k činům. Tím prvním může být naše účast na šestém ročníku FPG MoneyExpo Trading 2016  ve dnech 29. a 30. dubna.