Ukrajina po válce, před válkou, ve válce?

Kdoví. Řecko před bankrotem, před opuštěním eurozóny, potažmo EU? Kdoví. Spousta otázek zůstává bez odpovědí. Ale  trhům to jde, světe div se, k duhu. Jak je to možné? Z důvodů, které kdysi dávno a bez ostychu vyslovil jeden z Rotchildů: akcie se mají nakupovat, když na ulicích teče krev. Úvaha z 18. století platí i dnes: až bude vše zničeno, bude se hodně investovat, firmy budou mít zakázky, lidé práci a zisky zase potečou. Přednost dostanou tituly s jistějším a pravidelným cashflow a dividendami.

Důležitým aktuálním momentem také je, že se trhy už naučily s novou situací žít. Průvodním jevem v podobných situacích je přeskupování portfolií. A k němu právě nyní dochází. Novou šanci dostávají, byť se to zatím tak nejeví, i energetické tituly, protože se celý sektor energetiky  aktuálně dostává do jiného světla – obnovitelné zdroje, náklady na těžbu energetických surovin, globální tlak na úspory energií, snižování energetické náročnosti, lokální (Rusko) i „zdrojové“ (břidlice) přesouvání  „nových“ zdrojů energií, razantní snižování závislosti na ruských energetických zdrojích, atd.

„Okrajově“ se projevují i „individuálnísektorové otázky. Viz například nedávno urovnaný spor Erste Bank s maďarskou vládou. To co předvedly v druhé polovině 7. týdne akcie Erste Bank bylo opravdu impozantní! A samozřejmě „se svezl“ i celý finanční sektor.

A jak se poslední události projeví v tradingu? Nijak. Trading je tak osobitou a z časového hlediska krátkodobou aktivitou, že se ho podobné jevy na globální akciové a forexové scéně v podstatě nedotýkají. Tradeři můžete být klidní!