Řešení „švýcarské šlamastyky“

Šéf polského regulátora KNF Andrzej Jakubiak včera představil dohodu o řešení „švýcarských hypoték“, kterých je zhruba 600 000. Téma ovlivnilo kurz akcií i výhled bank, problematice jsem se věnoval již na našem facebooku.

Úvod
Vlivem uvolnění kurzu CHF došlo ke skokovému nárůstu splátek hypoték vázaných na tuto měnu, což se projevilo i korekcemi akcií postižených bank. Na grafu CHF/PLN je důležitý hlavně následný vývoj. Prakticky okamžitě následovaly komentáře bank, že jejich bilance nebudou zásadně ovlivněny, a to díky zajištění měnového rizika např. eurobondy. Ustálil se i konsenzus, že pokud kurz nepřekročí 4,2, banky nebudou destabilizovány.

chf-pln(biznes.pl)

Do hry se postupně dostávala otázka druhé strany hypoték, splácejících. Zde byla situace složitější. Média přinášela vyjádření Poláků, kteří nejsou schopni nové splátky unést. Byť statisticky se jedná o lidi mladší, s vyšším vzděláním i lépe hmotně zabezpečené, ukázalo se, že určitá dohoda věřitelů s dlužníky je nutná (drobná paralela s Řeckem). To potvrdilo i vyjádření premiérky a ministra financí, kteří např. odmítli zafixování kurzu zlotého a franku nebo pomoc se dlužníkům splátkami.

Dohoda
Včera představená dohoda umožní konverzi dluhu na zlotý a rozdělí ho na dvě části. První část bude zajištěna nemovitostí a její výše bude odpovídat kurzu CHF/PLN ke dni zahájení úvěru.

Druhá část je jakýsi zbytek úvěru vyjádřený rozdílem mezi tehdejším a současným kurzem obou měn. Polovina rozdílu půjde na vrub banky, druhá na vrub dlužníka. Samozřejmě má dlužník možnost na tento návrh nepřistoupit a doufat v pokles kurzu měn.

Toto elegantní řešení, byť pro dlužníky příznivější, přijde banky v průběhu následujících 20 let na 1,2 mld. zl.

Důsledky
Jak na to reagují kurzy akcií bank? Pro ilustraci uvádím nejdříve mBank. Z pohledu technické analýzy nedošlo k významné události, kurz šel do strany a spadl na support. Dynamika pohybu byla samozřejmě značná, ale nedá se říct, že s drtivými následky.

mbk

A nyní porovnání vybraných bank. Na něm jsou nejvíce postižené Getin Noble Bank a Bank Millennium.

banky2

(Google Finance)

Myslím, že pro akcie je řešení lehkým zklamáním. Nicméně tato záležitost je už uzavřena a to je velká deviza. Díky tomu, že tato situace nastala začátkem roku, uvidíme jak se odrazí ve výši dividendy. To pro mě bude hlavním klíčem k posouzení které tituly stojí za investici.