Vše, co byste měli vědět o Varšavské burze – díl I.

V tomto článku přináším podrobné informace o Varšavské burze. Je koncipován tak, abyste se k němu mohli vracet jako k rozcestníku – např. všechny zde zmíněné akcie jsou prolinkované na další podrobné informace vč. grafů. Troufám si tvrdit, že v takové šíři se v Česku ještě neobjevily a uvidít z něj klady i zápory Varšavské burzy.  Věřím, že vám tyto informace budou ku prospěchu.

 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Varšavská burza byla založena v roce 1991 s cílem zajistit privatizaci státního majetku. V současné době ji tvoří tři trhy (Hlavní trh, NewConnect, Catalyst) a energetická burza.

Na Hlavním trhu se obchoduje se 471 akciovým titulem, dluhopisy, ETF, opcemi, futures, investičními certifikáty a dalšími instrumenty. Z celkového počtu kótovaných společností je 420 polských.

V roce 2007 byl založen u nás dost známý NewConnect, trh pro menší společnosti s mírnějšími pravidly. Obchodovány jsou zde akcie, deriváty a opce

Dluhopisový Catalyst je sice nejmladším trhem, ale zároveň je jedním ze základních pilířů strategie burzy do budoucna. Od roku 2009 jsou na něm obchodovány státní, podnikové dluhopisy, dluhopisy vydané samosprávou a HZL.

Systém
NYSE Euronext

Brokeři
Členy burzy je 30 místních bank a brokerských společností. Dalších 26 je ze zahraničí. Z České republiky jsou tři, ale vzhledem k poplatkové struktuře je naprosto zbytečné je jmenovat. Pro srovnání: Polský broker vám zpoplatní jeden obchod 3-5 zl, v Česku se nestydí říci si o 50 zl a více.

Shortování
Ano, vybraných několik desítek akcií

Web
gpw.pl/root_en

 

Objemy obchodů (únor 2015)

Hlavní trh
akcie: 16, 1 mld zl (meziročně -12,6 %)
indexové futures: 235,7 tisíce kontraktů (meziročně -17,3 %)
měnové futures: 206,6 tisíce kontraktů (meziročně -19,7 %)
akciové futures: 71,9 tisíce kontraktů (meziročně +59,4 %)

NewConnect
akcie: 167,1 mil. zl (v meziročním srovnání +53,4 %)

Catalyst
dluhopisy: 63,6 mil. zl bez započtení státních dluhopisů (meziročně nárůst o 6 %)

Všechny následující informace se vztahují k Hlavnímu trhu. Zmínit všechno naráz je přeci jen hodně prostorově náročné a nerad bych své čtenáře zahltil.

 

Indexy

Dění na Varšavské burze v současnosti přibližuje  27 indexů. Samozřejmě, že v takovém počtu je řada indexů oborová nebo velmi specifická, a proto zde podrobněji představím jen ty hlavní a relevantní.

Sledovat můžete vývoj titulů bankovních, mediálních, chemických, energetických nebo třeba těžebních. Zajímavý je určitě index dluhopisů a index složený ze třiceti společností s největší dividendou. Mezi zvláštnější určitě patří index složený z akcií společensky odpovědných firem.

Z hlediska regionálního existují indexy na CEE, Polsko a Ukrajinu, kde je Varšavská burza stále velmi aktivní.

Tituly jsou seřazeny podle své váhy v daném indexu.

 

WIG20 – hlavní index burzy
Nahradil Zahrnuje dvacet hlavních a nejlikvidnějších titulů Hlavního trhu. Počáteční hodnota ke dni 16. dubna 1994 byla 1000 bodů, aktuálně dosahuje 2308 bodů. Maximální zastoupení jednoho titulu může dosahovat 15 %.

Aktuální složení: PKOBP, PZU, PEKAO, PKNORLEN, KGHM, PGE, BZWBK, LPP, PGNIG, ORANGEPL, MBANK, TAURONPEASSECOPOL, ALIOR, BOGDANKA, EUROCASH, SYNTHOS, LOTOS, KERNEL, JSW

Meziroční změna: -0,21 %
Index volatility:
 10,24
Aktuální P/E:
20,59
Dividendový výnos: 4,1 %

Future: Ano (FW20)
Opce: Ano (OW20)
ETF: Ano (ETFW20L)

Od poloviny loňského roku se obchoduje pouze s futures s hodnotou bodu 20 zl, které nahradily futures s hodnotou bodu poloviční. To vedlo k poklesu zobchodovaného objemu.

Další informace o indexu WIG20 najdete na webu burzy.

wig20(graf: WSE)

 

mWIG40
Skládá se z pohybu cen čtyřiceti středně velkých společností, dividendový výnos není do hodnoty započítáván. Vyloučeny jsou akcie z indexů WIG20 a WIG80, stejně tak jako zahraniční společnosti. Počáteční hodnota k 31. prosinci 1997 byla 1000 bodů. Určitou kuriozitou je, že součástí indexu jsou i akce Varšavské burzy (ticker GPW).

Aktuální složení: CYFRPLST, ENERGA, INGBSK, CCC, HANDLOWY, ENEA, GRUPAAZOTY, KETY, MILLENNIUM, TVN, PKPCARGO, GETINOBLE, KRUK, INTERCARS, BUDIMEX, AMREST, ECHO, NETIA, SANOK, CIECH, GPW, GTC, CDPROJEKT, APATOR, ORBIS, FORTE, INTEGERPL, GLOBCITYHD, EMPERIA, WAWEL, GETIN, AMICA, NEWAG, ZEPAK, BORYSZEW, NEUCA, TRAKCJA, MIDAS, HAWE, ALCHEMIA

Meziroční změna: 7,4 %
Index volatility: 8,04
Aktuální P/E: 19,46
Dividendový výnos: 2,40 %

Future: Ano (FW40)
Opce: Ne
ETF: Ne

Další informace o indexu mWIG40 najdete na webu burzy.

mWIG40

(graf: WSE)

 

sWIG80
Zobrazuje 80 vybraných malých společností kótované na burze. Počátky indexu se počítají od roku 1994, kdy začínal na hodnotě 1000 bodů. Opět nejsou do výpočtu jeho hodnoty započítané dividendové výnosy a index zobrazuje pouze cenovou změnu. Součástí indexu je i producent nápojů Kofola.

Z indexu jsou vyloučeny akcie obsažené v indexech WIG20 a mWIG30. Váha jediné společnosti nesmí přesáhnout 10 %.

Aktuální složení: STALPROD, FARMACOL, MEDICALG, COMARCH, PELION, ABPL, ALUMETAL, ELBUDOWA, GRAJEWO, KOFOLA, ACTION, MAGELLAN, ELEMENTAL, LCCORP, FAMUR, AGORA, KOGENERA, BIOTON, MCI, VISTULA, BANKBPH, BENEFITPOLICE, PHN, DOMDEV, WORKSERV, BOS, MENNICA, STALEXP, LENTEX, ALTUSTFI, MABION, BNPPL, IMPEXMET, ATM, ROBYG, QUERCUS, KREDYTIN, ACAUTOGAZ, ZETKAMA, COMP, PEP, ASSECOBS, MONNARI, KOPEX, PCM, ASTARTA, SNIEZKA, MOSTALZAB, POLNORD, ZPUE, FERRO, DEBICA, RAFAKO, EKOEXPORT, COLIAN, ABCDATA, SYGNITY, ACE, SMT, RADPOL, GINOROSSI, RAINBOW, KRUSZWICA, ZAMET, DUDA, OPENFIN, DUON, LUBAWA, JWCONSTR, WIELTON, ARCTIC, KERDOS, CIGAMES, CORMAY, ASBIS, GROCLIN, SKOTAN, MSXRESOUR, AGROTON

Meziroční změna: 11,49 %
Index volatility: 7,51
Aktuální P/E: 19,5
Dividendový výnos: 2,20 %

Future: Ne
Opce: Ne
ETF: Ne

Další informace o indexu sWIG80 najdete na webu burzy.

sWIG80

(graf: WSE)

 

WIG30
Býval hlavním indexem burzy, na konci roku jej v této pozici nahradil o deset titulů chudší starší bratříček. Mezi pravidla tohoto indexu patří, že váha jednoho titulu může být maximálně 10 % a index nesmí obsahovat více než 7 společností z jednoho odvětví.

Aktuální složení: PEKAO, PKOBP, PZU, PKNORLEN, KGHM, PGE, BZWBK, LPP, PGNIG, ORANGEPL, MBANK, CYFRPLSAT, ENERGA, TAURONPE, INGBSK, ASSECOPOL, CCC, ALIOR, HANDLOWY, ENEA, GRUPAAZOTY, TVN, BOGDANKA, EUROCASH, SYNTHOS, KERNEL, LOTOS, GTC, JSW, BORYSZEW

Meziroční změna: 1,14 %
Aktuální P/E:
20,74
Dividendový výnos: 3,8 %

Future: Ne
Opce: Ne
ETF: Ne

Další informace o indexu WIG30 najdete na webu burzy.

wig30

(graf: WSE)

 

WIGDIV – dividendový index
Od prosince 2010 zobrazuje vývoj třiceti (výjimečně i více) největších titulů s největší dividendou. Důležité je první kritérium velikosti, které jasně odkazuje na akcie blue chips. Index se nedá brát jako prostý soupis společností s nejvyšší dividendou, ale spíš jako určitý benchmark a informace. Ve svém portfoliu držím 6 titulů z indexu a pár dalších sleduji.

Aktuální složení: PEKAO, PGE, PZU, KGHM, BZWBK, PGNIG, ORANGEPL, TAURONPE, ENERGA, ASSECOPOL, HANDLOWY, ENEA, KETY, BOGDANKA, EUROCASH, SYNTHOS, CEZ, BUDIMEX, SANOK, GPW, ORBIS, FORTE, AMICA, PELION, DOMDEV, MENNICA, SNIEZKA, DEBICA, ABCDATA, KRUSZWICA

Meziroční změna: 1,48 %
Index volatility: 8,82
Aktuální P/E: 12,99
Dividendový výnos: 5,20 %

Future: Ne
Opce: Ne
ETF: Ne

Další informace o indexu WIGdiv najdete na webu burzy.

wigdiv
(graf: WSE)

 

Futures

Ve Varšavě můžete obchodovat s celou řadou futures kontraktů. Kromě výše zmíněných indexových také na vybrané akcie, měny v páru se zlotým, vládní dluhopisy a sazbu Wibor.

Pokud futures obchodujete v Americe, víte že kontrakty se značí písmeny H, M, U, Z. Předtím je písmeno F značící že jde o futures a samotné podkladové aktivum. Po měsíci doručení následuje již jen rok: F USD H 15

Futures
Indexové:
na indexy WIG20 a WIG40 (FW20,  FW40)
Akcie: ALIOR, ASSECOPOL, BOGDANKA, BORYSZEW, CDPROJEKT, GPW, GTC, JSW, KERNEL, KGHM, LOTOS, ORANGEPL, PEKAO, PGE, PGNIG, PKNORLEN, PKOBP, PZU, SERINUS, SYNTHOS, TAURONPE, TVN
Měny: USD, EUR, CHF (FUSD, FEUR, FCHF)
Dluhopisy: krátkodobé, středně- a dlouhodobé (FSTB, FMTB, FLTB)
Sazba Wibor: 1M, 3M, 6M (F1MW, F3MW, F6MW)

 

ETF

Ke koupi jsou jen tři ETF s podkladovým aktivem DAX, S&P 500 a WIG20.

 

Opce

Jedinými opcemi obchodovanými na Varšavské burze jsou call i put na index WIG20. Zde má tedy burza co dohánět.

 

Warranty a certifikáty

Poměrně široká je nabídka certifikátů a warrantů: turbo, discount, bonus, reversní konvertibilní, strukturované a další. Podkladovými aktivy jsou: komodity, indexy, měny akcie.

 

Co dál

Základní informace o Varšavské burze máte, příště se podíváme, kde nabrat informace ke čtení trhu.